Проблематика Нафтозабруднень

Забруднення навколишнього середовища нафтою та нафтопродуктами з кожним роком набуває все більших розмірів. Вирішення проблеми очищення ґрунтового покриву від забруднень нафтою, розробка нових і вдосконалення існуючих технологій відновлення нафтозабруднених ґрунтів, відноситься до числа пріоритетних. Особливу проблему становлять викиди або випадкові розливи нафти на поверхні ґрунту, оскільки вони можуть призвести до забруднення ґрунтових вод та джерел питної води.

Потік відходів і відповідні компоненти поводження

Промислові підприємства, підприємства видобутку, переробки,зберігання та реалізації нафтопродуктів, підприємства енергетичної галузі, автомобільний та залізничний транспорт, транспортування нафти є основними джерелами забруднення ґрунтів та водойм нафтою і нафтопродуктами (НП). Вплив нафтового забруднення ґрунту проявляється в зміні властивостей останнього, в гальмуванні інтенсивності біологічних процесів, крім того, відбуваються глибокі зміни практично всіх компонентів навколишнього середовища.

  

Наявні способи ліквідації забруднень нафтою та нафтопродуктами